Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ELEKOS

Adresa dodávateľa: Párovská 44, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 37857690

Predmet zmluvy: zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.12.2017

Datum zverejnenia: 19.12.2017

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 645,6 KB, aktualizované: Utorok 19. December 2017 09:58 )