Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: č.6/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Milan Pitoňák

Adresa dodávateľa: 059 72 Vrbov č. 418

IČO dodávateľa: 41766679

Predmet zmluvy: dielo - SO01-verejné osvetlenie na chodníkoch

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.07.2018

Datum zverejnenia: 24.07.2018

Dokumenty Pdf zmluva o dielo.PDF ( veľkosť: 614,6 KB, aktualizované: Utorok 24. Júl 2018 08:38 )