Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o pripojení

Identifikácia

Číslo zmluvy: 24ZVS0000020520A

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Pripojenie do distribučnej sústavy - elektrika ČOV (25 A)

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.07.2018

Datum zverejnenia: 26.07.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení ČOV.PDF ( veľkosť: 394,2 KB, aktualizované: Štvrtok 26. Júl 2018 12:30 )