Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o termínovanom úvere

Identifikácia

Číslo zmluvy: 755/2018/UZ

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Všeobecná úverová banka

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

IČO dodávateľa: 31320155

Predmet zmluvy: úver na kapit. výdavky

Zmluvná cena: 130000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.07.2018

Datum zverejnenia: 31.07.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o termin.úvere.PDF ( veľkosť: 223,2 KB, aktualizované: Utorok 31. Júl 2018 10:55 )