Obec Mlynčeky

Zmluva

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1211/2018/D

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Všeobecná úverová banka

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

IČO dodávateľa: 31320155

Predmet zmluvy: dohoda o vyplňovacom práve k blankozm. 1211/2018

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.07.2018

Datum zverejnenia: 31.07.2018

Dokumenty Pdf Dohoda o vypl.práve.PDF ( veľkosť: 236,8 KB, aktualizované: Utorok 31. Júl 2018 10:57 )