Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 7/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Vybudovanie Chodníka "A" a parkovisko pri ZŠ

Zmluvná cena: 59990.11 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.08.2018

Datum zverejnenia: 10.10.2018

Dokumenty Pdf Zmluva-Chodník A.PDF ( veľkosť: 651 KB, aktualizované: Streda 10. Október 2018 12:01 )