Obec Mlynčeky

Zmluva

Dohoda o zabezpečení vzdelávania v centre voľného času

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Centrum voľného času, Mgr.Ingrid Lindemanová

Adresa dodávateľa: Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37938096

Predmet zmluvy: Dotácia - CVČ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.11.2018

Datum zverejnenia: 03.12.2018

Dokumenty Pdf dohoda.PDF ( veľkosť: 145,8 KB, aktualizované: Pondelok 03. December 2018 11:09 )