Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o odvoze komunál.odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa dodávateľa: Poľná 1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 42234891

Predmet zmluvy: Odvoz tuhého komunálneho odpadu zo smetných nádob

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2019

Datum zverejnenia: 02.01.2019

Dokumenty Pdf zmluva VPS.PDF ( veľkosť: 364,8 KB, aktualizované: Streda 02. Január 2019 11:06 )