Obec Mlynčeky

Zmluva

Stravné lístky

Identifikácia

Číslo zmluvy: 07/2019-objednávka

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: UP Slovensko,

Adresa dodávateľa: Tomášíková 33, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet zmluvy: Stravné lístky

Zmluvná cena: 1120.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.03.2019

Datum zverejnenia: 26.03.2019

Dokumenty