Obec Mlynčeky

Zmluva

Stavba mutifunk. a workout. ihriska

Identifikácia

Číslo zmluvy: 074PO220272

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30 794 323

Predmet zmluvy: Poskytnutie NFP na stavbu multifunkčného a workouttového ihriska v obci

Zmluvná cena: 95670.39 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.05.2019

Datum zverejnenia: 22.05.2019

Dokumenty Pdf zmluva vyst.ihriska.PDF ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Streda 22. Máj 2019 12:37 )