Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok k zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5100307517C

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, pre poskytnutie zľavy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.10.2019

Datum zverejnenia: 18.10.2019

Dokumenty Pdf VSE obj.prog.Biznis.PDF ( veľkosť: 256,3 KB, aktualizované: Piatok 18. Október 2019 11:09 )