Obec Mlynčeky

Zmluva

Dohoda o zabez.zauj. vzdelávania

Identifikácia

Číslo zmluvy: 22102019

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: CVČ Kežmarok

Adresa dodávateľa: Gen.Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37 938 096

Predmet zmluvy: Úprava vzájomných práv a povinnosti pre záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Mlynčekoch v CVČ v Kežmarku.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.10.2019

Datum zverejnenia: 28.10.2019

Dokumenty Pdf dohoda CVČ Kežmarok.PDF ( veľkosť: 152,6 KB, aktualizované: Pondelok 28. Október 2019 12:53 )