Obec Mlynčeky

Zmluva

0

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: 0

Adresa dodávateľa: 0

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: 0

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.04.2020

Datum zverejnenia: 02.04.2020

Dokumenty