Obec Mlynčeky

Zmluva

OZV

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, 82101 Bratislava

IČO dodávateľa: 35 979 798

Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.04.2020

Datum zverejnenia: 15.04.2020

Dokumenty Pdf zmluva .PDF ( veľkosť: 1018,1 KB, aktualizované: Streda 15. Apríl 2020 13:08 )