Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

Identifikácia

Číslo zmluvy: 90/003/20

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Poskytnutie úveru na predfinancovanie nenávrat. fin. príspevku

Zmluvná cena: 95670.39 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.06.2020

Datum zverejnenia: 12.06.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy.PDF ( veľkosť: 397,9 KB, aktualizované: Piatok 12. Jún 2020 12:35 )