Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Sagansport, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 15, 085 01 Bardejov

IČO dodávateľa: 47846470

Predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - doplnenie identifikačných údajov na strane zhotoviteľa v čl. 1 predmetnej zmluvy o dielo

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.07.2020

Datum zverejnenia: 03.07.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2.PDF ( veľkosť: 104,8 KB, aktualizované: Piatok 03. Júl 2020 12:45 )