Obec Mlynčeky

Zmluva

Rámcová dohoda

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jakub Gallik, Rakúsy 151

Adresa dodávateľa: Rakúry 151. 059 76 Rakúsy

IČO dodávateľa: 31253679

Predmet zmluvy: Dohoda o vykonávaní zemných a výkopových prác v obci

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.07.2020

Datum zverejnenia: 07.07.2020

Dokumenty Pdf J Gallik.PDF ( veľkosť: 254,4 KB, aktualizované: Utorok 07. Júl 2020 13:50 )