Obec Mlynčeky

Zmluva

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právn. osôb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4419014405

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Poistenie nehnuteľnosti/ stavby: Multifunkčné a workoutové ihrisko v obci Mlynčeky

Zmluvná cena: 97.22 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.07.2020

Datum zverejnenia: 20.07.2020

Dokumenty Pdf Poistná zmluva.PDF ( veľkosť: 620,9 KB, aktualizované: Pondelok 20. Júl 2020 14:33 )