Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č.1k Zmluve o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy: 0846/VSD/2020

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: VSD, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Dodatok č.1k Zmluve o zriadení vecného bremena 0846//VSD/2020, medzi obcou a VSD, a.s.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.09.2020

Datum zverejnenia: 11.09.2020

Dokumenty Pdf dodatok č.1 .PDF ( veľkosť: 146,1 KB, aktualizované: Piatok 11. September 2020 13:06 )