Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 201101

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: IFOsoft s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31666108

Predmet zmluvy: Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy

Zmluvná cena: 500.04 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.11.2020

Datum zverejnenia: 10.11.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.PDF ( veľkosť: 217,8 KB, aktualizované: Utorok 10. November 2020 07:48 )