Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2019/KO o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Identifikácia

Číslo zmluvy: 01/2019/KO

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Marius Pedersen a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 900 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34 115 901

Predmet zmluvy: Úprava cien v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2020

Datum zverejnenia: 30.11.2020

Dokumenty Pdf dodatok Marius Pedersen.PDF ( veľkosť: 58,7 KB, aktualizované: Pondelok 30. November 2020 12:04 )