Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: FERRMONT, a.s.

Adresa dodávateľa: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 31 619 916

Predmet zmluvy: Oprava havarijného stavu ČOV a ČS

Zmluvná cena: 43545.56 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.03.2021

Datum zverejnenia: 10.03.2021

Dokumenty Pdf Zmluva - ČOV2021z.pdf ( veľkosť: 4,7 MB, aktualizované: Streda 10. Marec 2021 13:27 )