Obec Mlynčeky

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2 /Východ 2021/

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: Mlynčeky 99

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa dodávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 00326411

Predmet zmluvy: Vysporiadanie cesty v lokalite VÝCHOD

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť cesta; List vlastníctva číslo: 596 a ďalšie; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: 3511/2 a ďalšie;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.04.2021

Datum zverejnenia: 22.04.2021

Dokumenty Pdf Zmluva V..pdf ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Štvrtok 22. Apríl 2021 14:30 )