Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere-Eurofondy (A) č. 90/003/20

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31 575 951

Predmet zmluvy: Zmena splatnosti terminovaného úveru: 10.06.2022. Poplatok za zmenu zmluvných podmienok vo výške 239,18 Eur.

Zmluvná cena: 239.18 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.06.2021

Datum zverejnenia: 08.06.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.PDF ( veľkosť: 663,1 KB, aktualizované: Utorok 08. Jún 2021 13:09 )