Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0/2105/020039 zo dňa 04.05.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č 1

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby

Adresa dodávateľa: Slovenská 86, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 17085501

Predmet zmluvy: Zmena termínu dodania diela: projekt pre vydanie stavebného povolenia do 31.10.2021 a dopracovanie projektu pre realizáciu stavby do 30.11.2021

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.06.2021

Datum zverejnenia: 30.06.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.pdf ( veľkosť: 981,3 KB, aktualizované: Utorok 13. Júl 2021 09:37 )