Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o výkone činnosti odborného lesného hospodára

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ján Svocák

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 127

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Poskytnutie odborných služieb v rozsahu stanovenom platnými ustanoveniami § 48 zákona č. 326/20005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t.j. činnosti spadajúce do výkonu funkcie odborného lesného hospodára.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.07.2021

Datum zverejnenia: 30.07.2021

Dokumenty Pdf Zmluva OLH.pdf ( veľkosť: 989 KB, aktualizované: Piatok 10. September 2021 13:49 )