Obec Mlynčeky

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2 /Východ 2021/

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: Mlynčeky 99

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa dodávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 00326411

Predmet zmluvy: Vysporiadanie cesty v LOKALITE VÝCHOD.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť cesta; List vlastníctva číslo: 596 a ďalšie; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: 3511/2 a ďalšie;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.09.2021

Datum zverejnenia: 08.09.2021

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva Východ.pdf ( veľkosť: 9,1 MB, aktualizované: Streda 08. September 2021 14:59 )