Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 57/PZ/2021

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36 444 618

Predmet zmluvy: Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Mlynčeky.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.09.2021

Datum zverejnenia: 23.09.2021

Dokumenty Pdf Zmluva Brantner.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Štvrtok 23. September 2021 09:34 )