Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena 0846/VSD/2020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena- umiestnenie elektro-energetického zariadenia spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. na parc. E-KN č. 3509/3 v rozsahu Geometrického plánu č. 513/2014.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.09.2021

Datum zverejnenia: 28.09.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Utorok 28. September 2021 11:36 )