Obec Mlynčeky

Zmluva

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č.O/2015/020039

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby

Adresa dodávateľa: Slovenská 86, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 17085501

Predmet zmluvy: Ukončenie Zmluvy o dielo z dôvodu vzniknutých nových skutočností, ktoré mali podstatný vplyv na zmenu trasy a tým aj rozsah diela.

Zmluvná cena: 579.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.08.2021

Datum zverejnenia: 23.09.2021

Dokumenty Pdf Dohoda.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Štvrtok 23. September 2021 12:32 )