Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o vytvorení autrorského diela

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Peter Duda

Adresa dodávateľa: Tvarožná 128, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Vytvorenie a dodanie diela História hasičského zboru obce Mlynčeky do monografie História hasičstva Kežmarského okresu.

Zmluvná cena: 200.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.10.2021

Datum zverejnenia: 28.10.2021

Dokumenty Pdf Zmluva.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Štvrtok 28. Október 2021 15:08 )