Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve z 29.11.2017 o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Daniela Dudová, štatutárny audítor

Adresa dodávateľa: Levočská 212/10,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet zmluvy: Zmena celkovej ceny služby.

Zmluvná cena: 1100.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.11.2021

Datum zverejnenia: 05.11.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2.pdf ( veľkosť: 462,3 KB, aktualizované: Piatok 05. November 2021 13:11 )