Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1341/2013

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: MADE spol s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet zmluvy: Zmena v článku 3 Cena a platobné podmienky.

Zmluvná cena: 700.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.11.2021

Datum zverejnenia: 18.11.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve.pdf ( veľkosť: 619,8 KB, aktualizované: Štvrtok 18. November 2021 07:17 )