Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o prenájem stroja uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka § 663 a násl.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ján Kriššák

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 85, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Prenájom posypovača na dobu určitú od 6.11.2021 do 30.04.2022 na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Mlynčeky.

Zmluvná cena: 400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.11.2021

Datum zverejnenia: 22.11.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o prenájme stroja.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Pondelok 22. November 2021 15:10 )