Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01_2019/KO

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet zmluvy: Predmetom je úprava cien v oblasti nakladania s odpadmi.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.10.2021

Datum zverejnenia: 24.11.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k.pdf ( veľkosť: 658,8 KB, aktualizované: Streda 24. November 2021 14:21 )