Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o výkone činnosti odborného lesného hospodára

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ján Svocák

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 127, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia odborných služieb, t.j. činnosti spadajúce do výkonu funkcie odborného lesného hospodára.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.12.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva OLH.pdf ( veľkosť: 802,4 KB, aktualizované: Streda 04. Január 2023 07:56 )