Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva č. 219/2023 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Mlynčeky

Identifikácia

Číslo zmluvy: 219/2023

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: VaK SERVIS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku vlastníka verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.

Zmluvná cena: 1804.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Streda 11. Január 2023 14:26 )