Obec Mlynčeky

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 64/5R/OR/2013

Názov objednávateľa: Oravec František

Adresa objednávateľa: Mlynčeky č. 101

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa dodávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 00326411

Predmet zmluvy: odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok - zast.plocha a ostatná plocha; List vlastníctva číslo: LV 1; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: 156/1,157/1,3569/5;

Zmluvná cena: 4 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.11.2013

Datum zverejnenia: 12.11.2013

Dokumenty Pdf File0001.PDF ( veľkosť: 3,4 MB, aktualizované: Streda 13. November 2013 10:52 )