Obec Mlynčeky

Zmluva

zmluva o poskytovaní vybraných súborov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12-11-33/2014

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4 827 45 Bratislava

IČO dodávateľa: 17316219

Predmet zmluvy: poskytovanie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností k.ú. Mlynčeky

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.02.2014

Datum zverejnenia: 18.02.2014

Dokumenty Pdf File.PDF ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Utorok 18. Február 2014 09:02 )