Obec Mlynčeky

Zmluva

Dohoda

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Podtatranská knižnica

Adresa dodávateľa: ul. Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Obecnej knižnice

Zmluvná cena: 33.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.03.2014

Datum zverejnenia: 17.03.2014

Dokumenty Pdf File0002.PDF ( veľkosť: 889,6 KB, aktualizované: Pondelok 17. Marec 2014 10:58 )